Sofa Trường Phát cửa hàng bán ghế sofa tiêu chuẩn Malaysia hàng đầu tại Vũng Tàu.
Phone

Hotline:

0965 226 339

BỘ GHẾ SOFA

TP63 (BĂNG +2 GHẾ ĐƠN)

45.300.000 đ
Mã sản phẩm: TP63

TP8280 (BĂNG + GHẾ ĐƠN + ĐÔN)

22.800.000 đ
Mã sản phẩm: TP8280

TP8274 (BĂNG + 2 GHẾ ĐƠN)

30.600.000 đ
Mã sản phẩm: TP8274

Hỗ trợ (24/7) 0965 226 339