Sofa Trường Phát cửa hàng bán ghế sofa tiêu chuẩn Malaysia hàng đầu tại Vũng Tàu.
Phone

Hotline:

0965 226 339

SOFA PHÒNG KHÁCH

Sofa băng TP35

30.600.000 đ
Mã sản phẩm: TP35

Sofa băng TP85

21.000.000 đ
Mã sản phẩm: TP85

Sofa băng TP84

15.200.000 đ
Mã sản phẩm: TP84

Sofa băng TP108

22.100.000 đ
Mã sản phẩm: TP108

Sofa băng TP33B

32.300.000 đ
Mã sản phẩm: TP33B

Sofa băng TP800 + ghế đơn + đôn

29.000.000 đ
Mã sản phẩm: TP800

Sofa băng TP24

11.600.000 đ
Mã sản phẩm: TP24

Sofa góc da bò TP8274

34.600.000 đ
Mã sản phẩm: TP8274

Sofa góc TP8267

23.000.000 đ
Mã sản phẩm: TP8267

Hỗ trợ (24/7) 0965 226 339